O NASBIBLIOTEKA PUBLICZNA w GDOWIE

Na przestrzeni prawie siedmiu wieków historii Gdowa, trudno dopatrzeć się wczesnego powstania względnie zorganizowanego publicznego bibliotekarstwa na tym terenie. Nie można bowiem brać pod uwagę dworskich czy plebańskich księgozbiorów, służących do prywatnego użytku właścicieli. Poważną przeszkodą w szerzeniu czytelnictwa na wsi był powszechny analfabetyzm. Dopiero z początkiem dwudziestego stulecia do Gdowa przybyli pierwsi krzewiciele postępu: dr med. Breyer i kier. miejscowej szkoły, Bieroński. Ci dwaj działacze społeczni, przy pomocy światlejszych gdowian zorganizowali w Gdowie, na kilka lat przed I wojną światową, tak zwaną Czytelnię Ludową, opartą na książkach, broszurach i czasopismach patriotycznej organizacji, jaką było „Towarzystwo Szkoły Ludowej". Prezesem i bibliotekarzem Czytelni Ludowej był Henryk Cebula, późniejszy długoletni wójt Gdowa. Wybuch wojny w 1914r. unicestwił działalność gdowskiej czytelni.

Szerzej czytelnictwo i bibliotekarstwo rozwinęło się w Gdowie w okresie międzywojennym w latach 1918-1939. Istniały wówczas w Gdowie trzy biblioteki: Biblioteka Domu Ludowego, Biblioteka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Biblioteka im. Marii Konopnickiej (była to biblioteka ludności żydowskiej). Księgozbiory tych bibliotek powstawały z książek darowanych przez obywateli gdowskich, m. in. Marii Grenikowej, Konstantego Jasielskiego , Michała Grażyńskiego i innych, a także z zakupu (fundusze zdobywano urządzając imprezy artystyczne). Księgozbiór bibliotek liczył po ok. 2000 tomów (nie licząc biblioteki żydowskiej). Biblioteki prowadzone były społecznie.

W czasie II wojny światowej część księgozbioru zaginęła. Znaleźli się jednak ofiarni ludzie, którzy uratowali pewną ilość książek z Biblioteki Domu Ludowego. Byli to: Stanisław Matuszyk (bibliotekarz Domu Ludowego), Marian i Józef Mikło oraz Władysław Chruściel.

W 1945r. ocalały księgozbiór został oddany pod opiekę nauczycielowi Jerzemu Masłowskiemu, który sporządził inwentarz książek. Do dzisiaj z tego księgozbioru pozostało ok. 40 woluminów.

W 1946r. Samopomoc Chłopska utworzyła nową bibliotekę i przejęła księgozbiór od Jerzego Masłowskiego. Dalszy rozwój biblioteki dotowało Prezydium Powiatowej Rady Narodo­wej, Wydział Kultury w Myślenicach. Biblioteka wzbogacona została o dzieła popularnonaukowe, polityczne, rolnicze i książki dla dzieci. Pierwszym etatowym bibliotekarzem został Władysław Chruściel. Biblioteka założyła wówczas 12 punktów bibliotecznych w odległych wsiach.

W 1957r. Po zmarłym Władysławie Chruścielu bibliotekę przejęła Janina Niewiarowska. Na stanie znajdowało się wówczas 6 tys. woluminów. Księgozbiór został uporządkowany alfabetycznie i wg dziedzin wiedzy. Biblioteka miała swą siedzibę w budynku Straży Pożarnej.

W 1971 r. otwarto w Gdowie Ośrodek Kultury, do którego przeniesiono księgozbiór. Biblioteka otrzymała 3 pomieszczenia , które wyposażono w nowoczesny sprzęt biblioteczny. Zainteresowanie czytelnictwem znacznie w tym czasie wzrosło i w związku z tym zwiększono liczbę etatów w bibliotece.

W 1978r. Kierownikiem biblioteki została Helena Chechelska. W tym czasie księgozbiór liczy około 15 tys. woluminów. Biblioteka organizuje liczne imprezy czytelnicze dla dorosłych i dla dzieci. Sieć bibliotek w gminie tworzą: Biblioteka Gminna w Gdowie , filie biblioteczne: w Książnicach, Marszowicach, Niegowici i Winiarach oraz kilkanaście punktów bibliotecznych w okolicznych wsiach.

Lata 80-te i 90-te to czas przełomu i zmian w kraju. Zmiany nie omijają też biblioteki. Trudności finansowe są główną przyczyną likwidacji w 1991 roku filii bibliotecznej w Marszowicach, a w 2000 roku filii bibliotecznych w Książnicach i Winiarach.

l stycznia 2001 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury tworząc Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gdowie.

Uchwałą Rady Gminy Gdów z dnia 26 czerwca 2008r. Biblioteka została wydzielona ze struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury stając się z dniem 1 stycznia 2009r. Samodzielną instytucją kultury.

Sieć biblioteczną w Gminie tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie i Filia Biblioteczna w Niegowici.

Od początku swojej działalności biblioteka organizowała lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Z roku na rok powiększają się księgozbiory bibliotek. Obecnie jest to ponad 30 tys. pozycji z których korzysta około 1800 stałych czytelników.

Biblioteka dostosowuje się do nowych potrzeb czytelniczych. Podłączenie biblioteki do Internetu pozwoliło na poszerzenie oferty. Czytelnicy mogą nieodpłatnie i samodzielnie przeszukiwać światowy zbiór informacji.

W 2009 roku biblioteka rozpoczęła wdrażanie nowego programu bibliotecznego. Głównym naszym celem jest stworzenie rzetelnego katalogu elektronicznego. Taki katalog będzie podstawowym źródłem informacji dla czytelników, warunkującym właściwe funkcjonowanie biblioteki.
Skip to content